A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2022. január 06.
ÁLLÁS - Műszaki ügyintéző
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:                 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                               Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei magasépítéssel összefüggő beruházások előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés a városi kiemelt jelentőségű beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban, valamint az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál. Központi címregiszter (KCR) működtetésével, ezen belül a címmegállapítással és címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, a Polgármesteri Hivatlban meglévő térinformatikai rendszer működtetésével, adattartalma változásainak vezetésével kapcsolatos feladatok, tematikus térképek készítése, esetenként helyszínelések, felmérések, digitális közműnyilvántartás vezetése, e-közmű rendszer felé történő adatszolgáltatás, közműnyilatkozatok előkészítése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter változásainak vezetése, statisztikai adatszolgáltatások és bevallások elkészítése. Műszaki feladatkörben építésügyi, közlekedésügyi, vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat lát el. Építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Építész, építő- mérnök (magasépítő),

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:                   2022. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06/66/411-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK/3/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2022. január 8.

•         www.bekesmatrix.hu - 2022. január 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet. A közigállás publikálási időpontja: 2022. január 10. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztárium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. A munkáltató a 635/2021. (XI.18.) Kormányrendeletben foglaltak alapján nem hoz létre új foglalkoztatási jogviszonyt olyan személlyel, aki a koronavírus elleni védőoltást (két dózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.