A A A
Anyakönyvi okirat kiállítása

Ügytípus megnevezése

Anyakönyvi okirat kiállítása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011 (174-es mellék)

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

 • Az anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető vagy hivatásos konzuli tisztviselő illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.
 • A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról (pl. vallási hovatartozás) kért hatósági bizonyítvány kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság illetékes.
 • Az elektronikus anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi bejegyzésről elektronikus úton (ügyfélkapu) igényelt anyakönyvi okirat kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezést végző hatóság illetékes. Az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton (ügyfélkapu) igényelt anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat iránti kérelemben megjelölt kézbesítési cím szerinti anyakönyvvezető illetékes. Ha a kérelmező az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonatot személyesen kívánja átvenni, az anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelemben az átvétel helyeként megjelölt települési önkormányzat anyakönyvvezetője illetékes.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti) kiállítása ingyenes.
A hatósági bizonyítvány illetéke 3.000.-Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. 

Ügyintézési határidő

8 nap (amennyiben más település anyakönyvvezetője a nyilvántartó anyakönyvvezető, a bejegyzésre a nyilvántartó anyakönyvvezetőnek is 8 nap az ügyintézési határideje, ami ezáltal meghosszabbítja az eljárást)

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.

Az anyakönyvi kivonat (születési és házassági) kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

 A kivonat kérhető személyesen, postai, ill. írásbelinek minősülő elektronikus úton (ügyfélkapu) is. Fontos, hogy a kérelmező megadja a születés, házasságkötés vagy haláleset pontos dátumát, illetve a hozzá kapcsolódó személyi adatokat.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • Átvevő személyazonosítására szolgáló okmánya: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya
 • Meghatalmazott személy esetén meghatalmazás, és a meghatalmazott személyazonosítására szolgáló okmánya és lakcímkártya

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.