A A A
Eltérő nyitva tartás iránti engedély kiadása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott feladat- és hatáskörében eljárva Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság, kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Ardeleán Péter ügyintéző (29-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illetékköteles, a fizetendő 3.000 forint általános eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a kérelem beadásakor.

Ügyintézési határidő

21 nap, azzal, hogy a kérelmet

  • alkalmi (egyszeri) nyitva tartási kérelem esetén legalább 15 nappal
  • rendszeres nyitva tartási kérelem esetén 30 nappal

hamarabb kell előterjeszteni.

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A vendéglátó üzletek péntek, szombat és vasárnap 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között - kivéve tárgyév december 31. napján 23.00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 06.00 óráig - nem tarthatnak nyitva.

Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő - alkalmi (egyszeri) vagy rendszeres - nyitva tartást a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző engedélyezhet annak a vendéglátást folytató üzletnek,

  • amely ellen a kérelem beérkezését megelőző 6 hónapon belül, az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) írásbeli panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott, és
  • az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében az üzlet működésével kapcsolatban keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.

Zenés rendezvény tartása esetén az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott veszély mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.

Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.

Speciális szabályok

Nem kell eltérő nyitva tartás iránti kérelmet elterjeszteni az alábbi vendéglátást folytató üzletek, illetve események vonatkozásában:

  • kereskedelmi szálláshely,
  • kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzlet,
  • lakodalmak, esküvők helyszínei,
  • az Önkormányzat, és az Önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszínei.