A A A
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek, valamint a telepengedélyezés rendje

Ilyen ügyekben Békés város közigazgatási területén, Békés Város Jegyzője nevében a Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztálya jár el.

 

Kérelem benyújtható a Békési Polgármesteri Hivatal 29-es irodája, ügyintéző: Ardeleán Péter. Ügyintézési határidő: 21 nap

 

Az eljárás illetékköteles, a kérelem benyújtásakor bejelentéshez kötött tevékenység esetén 3.000 Forint, telepengedély-köteles tevékenység esetén 5.000 Forint eljárási illetéket kell leróni a Békési Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

 

Jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket.

 

Bejelentés-köteles tevékenységek listáját a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően, telepengedély köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában végezhető.

 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A feltétel fennállásának vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi.

 

Telepengedély-köteles tevékenységek az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza

 

Telepengedély köteles tevékenység bejelentés útján gyakorolható, ha az adott telephely külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen van nyilvántartva, valamint nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

A jegyző a tárgyban illetékes szakhatóságok részvételével helyszíni szemlét tart, melyről értesítést kap - és azon részt vehet - a kérelmező, a telep- és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

 

A telepengedély megadásával egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.