A A A
Elektronikus ügyintézés

A 2009 évi LII. törvény az elektronikus ügyintézés bevezetését célozta, annak érdekében, hogy a vállalkozások és a polgári perekben eljáró felek irataikat elektronikusan is benyújthassák, ezzel gyorsítva az ügyintézés menetét.

2016. július 1-től a jogi képviselővel eljáró felek és a gazdálkodó szervek számára a Polgári perrendtartás 397/I. §-a szerint a peres eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kötelező. 

Az elektronikus kapcsolattartás - többek között - elektronikus űrlapok által valósul meg.

Az űrlapok az Általános Nyomtatvány Kitöltő programmal (továbbiakban ÁNYK) tölthetők ki és továbbíthatók a címzett szervezetek felé.

Jelenleg az alábbi űrlapok érhetőek el: