A A A
Babaköszöntő csomag

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Polgármestere

 Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)
 • Szabóné Kis Erika ügyintéző (36-os iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az eljárás kérelemre indul.

 

Babaköszöntő csomagra való jogosultság állapítható meg

a)      ha a méhmagzat a 36. hetes életkorát betöltötte vagy

b)      megszületett gyermek esetén a gyermek 4. hónapos életkorának betöltéséig,

amennyiben az a) pont esetén az édesanya, a b) pont esetén legalább az egyik törvényes képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik.

 

A jogosultság megállapításának formája: határozat

 

A csomag tartalma 1 db Békés város címerével ellátott 62-es méretű body, 1 db újszülött ágynemű, 1 db kifogó, 4 db textilpelenka és 2 db előke.

A kérelem nyomtatvány mellékletei

 • születési anyakönyvi kivonat (megszületett gyermek esetén)

Jövedelemigazolás

 • az ellátás nem jövedelem függvénye

Igénylés során szükséges iratok

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya

A kérelem benyújtásának módja, helye

 • ügyfélfogadási időben személyesen előterjeszteni a Békési Polgármesteri Hivatal 36-os vagy 37-es irodájában,
 • postai úton megküldeni a Békési Polgármesteri Hivatal postacímére (5630 Békés, Petőfi u. 2.) vagy
 • elektronikus úton megküldeni a következő biztonságos kapcsolattartási címre:
  • hivatali kapu rövid neve: BEKESPH,
  • KRID azonosító: 504084354