A A A
Házassági névviselési forma módosítása

Ügytípus megnevezése

Házassági névviselési forma módosítása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető megkeresése és elektronikus anyakönyvbe rögzítése után bármely anyakönyvvezető.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

A házassági névviselési forma módosítása 3000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

A házasságban élő személyek új házassági anyakönyvi kivonatának kiállítása a házassági név módosítása miatt illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után - a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben nem a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor az anyakönyvvezető megküldi azt a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.

Az eljárni illetékes anyakönyvvezető a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben házasság alatt módosul a házassági név
 • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági végzés, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

 

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

Békés Város Anyakönyvvezetője

Szász Imréné anyakönyvvezető (18-as iroda)

Illetékességi terület

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az új névre - kérelemre - kiállított anyakönyvi kivonat illetéke 2.000.- Ft.

Ügyintézési határidő

8 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után - a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Házassági név változtatására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben nem a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor az anyakönyvvezető megküldi azt a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, ugyanis ő jogosult elbírálni azt.

Az eljárni illetékes anyakönyvvezető a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • házassági anyakönyvi kivonat,
 • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági végzés, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.