A A A
Haláleset anyakönyvezése

Ügytípus megnevezése

Haláleset anyakönyvezése

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011 (142-es mellék)

 • hagyatéki ügyintéző/anyakönyvvezető (19-es iroda)

Ügyfélfogadás ideje

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Haláleset bejelentése ügyfélfogadási időn kívül, kedden és csütörtökön is.

Illetékességi terület

A halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap, amennyiben nem állnak rendelkezésre az anyakönyvezéshez szükséges adatok 30 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

 • A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti a haláleset bekövetkezését követő első munkanapon annál az anyakönyvvezetőnél, akinek működési területén a haláleset bekövetkezett.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A haláleset bejelentésének tartalmaznia kell legalább a haláleset helyét, idejét, az elhalt személy születési helyét, születési idejét, az elhalt személy születési családi és utónevét.

Az adategyeztetést követően az anyakönyvvezető anyakönyvezi a halálesetet, illetve rögzíti azt a személyiadat- és lakcím nyilvántartásban.

 • Az anyakönyvvezető kiállítja a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére.
 • Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyi igazolvány esetén, az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának.  A vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a Békési Járási Hivatalnak.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • halottvizsgálati bizonyítvány, amit a halottvizsgálatot végző orvos állít ki,
 • az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

 • Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
 • Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
 • Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)

Külföldi  állampolgár halálesete

 • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és a családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.
 • Ha az elhalt családi állapota házas, házassági anyakönyvi kivonat
 • Ha az elhalt családi állapota özvegy, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Ha az elhalt családi állapota elvált, jogerős bírósági határozat
 • ·         Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.