A A A
Haláleset anyakönyvezése

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

Békés Város Anyakönyvvezetője

Szász Imréné anyakönyvvezető (18-as iroda)

Illetékességi terület

A halálesetet – az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével – az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás - beleértve az első ízben kiállításra kerülő halotti anyakönyvi kivonat is - illetékmentes.

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

 • A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti a haláleset bekövetkezését követő első munkanapon annál az anyakönyvvezetőnél, akinek működési területén a haláleset bekövetkezett.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A haláleset bejelentésének tartalmaznia kell legalább a haláleset helyét, idejét, az elhalt személy születési helyét, születési idejét, az elhalt személy születési családi és utónevét.

Az adategyeztetést követően az anyakönyvvezető anyakönyvezi a halálesetet, illetve rögzíti azt a személyiadat- és lakcím nyilvántartásban.

 • Az anyakönyvvezető kiállítja a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére.
 • Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyi igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. A vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványokat soron kívül de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a Békési Járási Hivatalnak.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • halottvizsgálati bizonyítvány, amit a halottvizsgálatot végző orvos állít ki,
 • az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

 • Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
 • Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
 • Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)

Külföldi állampolgár halálesete

 • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és a családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.
 • Ha az elhalt családi állapota házas, házassági anyakönyvi kivonat
 • Ha az elhalt családi állapota özvegy, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Ha az elhalt családi állapota elvált, jogerős bírósági határozat
 • Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.