A A A
Születési név módosítása

Ügytípus megnevezése

Születési név változtatása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

A kérelem személyesen, lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt benyújtható.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

A születési név változtatásának illetéke első ízben 10 000 Ft., melyet illetékbélyeg formájában kell leróni, valamint 5 évben belüli újbóli névváltoztatás 50 000 Ft., melyet szintén illetékbélyeg formájában kell leróni.

Anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.

Kérelemre a születési családi és utónév módosítható. Kiskorú gyermek születési névváltoztatását, ha a szülői felügyeleti jogot mindkét szülő közösen gyakorolja, akkor mindkettő aláírása szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, az erről szóló megállapodást/bírósági ítélet is szükséges. 14. életévét betöltött kiskorú hozzájáruló aláírása már szükséges az eljáráshoz. A névváltoztatást az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. Amennyiben a névváltoztatást a miniszter engedélyezi, erről névmódosítási okiratot állít ki, melyet megküld a kérelmezőnek, egyidejűleg értesíti a születési helye szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról.

Az érintettek az új születési nevet a névváltoztatást engedélyező határozat meghozatalát követő 16. naptól jogosultak és kötelesek viselni, az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • A kérelmező személyazonosítására szolgáló okmánya: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya
 • A kérelmező születési anyakönyvi kivonata
 • Kiskorú esetében ha csak az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, az erről szóló megállapodást/bírósági ítélet

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

Ügyintézéshez használt, letölthető formanyomtatvány