A A A
Születési név módosítása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

Békés Város Anyakönyvvezetője

Szász Imréné anyakönyvvezető (18-as iroda)

Illetékességi terület

A kérelem személyesen, lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt benyújtható.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Ügyintézési határidő

8 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.

Kérelemre a születési családi és utónév módosítható. A névváltoztatást az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. Amennyiben a névváltoztatást a miniszter engedélyezi, erről névmódosítási okiratot állít ki, melyet megküld a kérelmezőnek, egyidejűleg értesíti a születési helye szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról.

Az érintettek az új születési nevet a névváltoztatást engedélyező határozat meghozatalát követő 16. naptól jogosultak és kötelesek viselni, az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton.

Ügyintézéshez szükséges iratok

  • Átvevő személyazonosítására szolgáló okmánya: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya
  • Meghatalmazott személy esetén meghatalmazás, és a meghatalmazott személyazonosítására szolgáló okmánya és lakcímkártya

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.