A A A
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Ügytípus megnevezése

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

Tekintettel az ügy sajátosságaira és az ügyintézés hosszára, a gyorsabb ügyintézés érdekében az apai elismerő nyilatkozat felvételéhez előzetes időpont egyeztetése javasolt telefonon vagy személyesen.

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

Bármely anyakönyvvezető és jegyzői határkör alapján az erre felhatalmazott ügyintéző, valamint kiskorú apa esetében gyámhivatal.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

legkésőbb 8 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A Polgári Törvénykönyv alapján az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

Kiskorú apa által tett apai elismerő nyilatkozathoz gyámjának hozzájárulása szükséges, ezért ezen apai elismerő nyilatkozatok jegyzőkönyvét a gyámhivatal veszi fel.

Kiskorú anya esetében a megszületendő/megszületett gyermeknek a gyámhivatal gyámot rendel ki, erről határozatot hoz és ennek bemutatásával valamint az abban feltüntetett gyám hozzájárulásával lehet megtenni az apai elismerő nyilatkozatot.

A Polgári Törvénykönyv az apaság vélelmét elváltak esetében a gyermek születésének napjától visszafelé számítva 300 napig fenntartja, mely szerint a jogerős bontóítélettől számított 300 napon belül született gyermek, a férj gyermeke.

A reprodukciós eljárásban részt vevő személyek (mesterséges megtermékenyítés) esetében az apaság vélelméhez az intézet által kiállított igazolás szükséges.

Ügyintézéshez szükséges iratok

Szükséges okiratok:

 • A születendő/megszületett gyermek szüleinek érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele,
 • A születendő/megszületett gyermek szüleinek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • Megszületendő gyermek esetében orvos által kiállított igazolás a gyermek vélelmezhető fogantatási idejéről és a szülés várható időpontjáról
 • Megszületett gyermek esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • Ha az anya családi állapota elvált, az utolsó megszűnt házasság felbontását igazoló jogerős bírósági végzés, vagy olyan házassági kivonat, amely tartalmazza a válás tényét
 • Ha az anya családi állapota özvegy, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.