A A A
Hazai anyakönyvezés

Ügytípus megnevezése

Hazai anyakönyvezés

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

Tekintettel az ügy sajátosságaira és az ügyintézés hosszára, a gyorsabb ügyintézés érdekében a hazai anyakönyvezéshez előzetes időpont egyeztetése javasolt telefonon vagy személyesen.

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

Bármely anyakönyvvezető

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

légkésőbb 30 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének magyarországi anyakönyveztetése személyesen, vagy meghatalmazott útján Magyarországon bármely anyakönyvvezető, külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt kezdeményezhető.

 

Amennyiben a hazai anyakönyvezési eljárásban olyan személy vesz részt, aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, úgy tolmács kirendelése szükséges, ha az anyakönyvvezető a nyelvet nem érti és nem beszéli. Ebben az esetben az érintett ügyfél által biztosított tolmács személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa, legalább középfokú nyelvtudását igazoló okirata is csatolandó.

Ügyintézéshez szükséges iratok

Szükséges okiratok:

Szükséges iratok születés hazai anyakönyvezése esetén:

 • külföldi születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással és szükség esetén felülhitelesítéssel ellátva,
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy az általuk magyar hatóság előtt tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
 • a gyermek esetlegesen fennálló külföldi állampolgárságát igazoló okirat (útlevél),
 • a szülők személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,

Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén:

 • szabályszerű meghatalmazás,
 • a meghatalmazott személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány/útlevél/új típusú vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülők két tanú előtt tett nyilatkozata az alábbi kérdésekben:
 • a gyermek részére a külföldi okiratban szereplő utónevet, vagy annak magyar megfelelőjét, illetve a kettőnél több utónév közül mely két utónevet kérik anyakönyvezni,
 • a gyermek béranyától született-e,
 • a szülők adatai örökbefogadási eljárás után kerültek-e bejegyzésre,
 • a gyermek reprodukciós eljárásból származik-e.

Szükséges iratok házasság hazai anyakönyvezése esetén:

 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással és szükség esetén felülhitelesítéssel ellátva,
 • a magyar fél/felek születési anyakönyvi kivonata,
 • a házas felek személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,

Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén:

 • szabályszerű meghatalmazás,
 • a meghatalmazott személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,
 • a magyar fél/felek két tanú előtt esetlegesen tett nyilatkozata házasságkötés után viselt nevéről, amennyiben a külföldi házassági okirat azt nem tartalmazza,
 • eltérő házassági névviselés esetén a házas felek két tanú előtt tett nyilatkozata a születendő gyermekek családi nevéről, vagy arról, hogy ezt a nyilatkozatot legkésőbb az első gyermek születéséig, illetékköteles eljárásban, Magyarországon valamely anyakönyvvezető, gyámhatóság, bíróság, vagy külföldön valamely hivatásos konzuli tisztviselő előtt megteszik.

Szükséges iratok haláleset hazai anyakönyvezése esetén:

 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással és szükség esetén felülhitelesítéssel ellátva,
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,
 • nős/férjes családi állapot esetén az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata,
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastársának halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
 • elvált családi állapot esetén az elhunyt házasságát felbontó jogerős bírói ítélet, vagy a válást tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt családi állapotának igazolásához a házasság és/vagy a házastárs halálesete helyéről és idejéről adatszolgáltatás, amennyiben okirat nem áll rendelkezésre,
 • az eljárást kezdeményező ügyfél személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.