A A A
Mezőőri feladatok, információk, mezőőrök területi beosztása, elérhetősége

 

Békés Város Önkormányzata Békés város területén az 5/2007. (II.23.) rendeletével létrehozta a mezei őrszolgálatot. A mezei őrszolgálat keretében 3 fő teljesített szolgálatot, területi hatálya a zártkertben található ingatlanok őrzésére terjed ki.

A zártkerti ingatlanok (Nagykert, Jégvermi-kert, Rosszerdő, Szécheny-kert, Krisztina-kert, valamint Malomasszonykert, Csatárkert, Sebők kert, Borosgyáni kert) három fő mezőőr között vannak megosztva. 

Munkájukat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény és más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai irányításával végzik. Az őrszolgálat szakmai felügyeletét, és szakmai továbbképzését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, míg a mezei őrszolgálat napi irányítását továbbra is a Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya látja el.

 

A mezőőrök területi besosztása:

 

Háló László: Nagykert, Sebők kert

 

Lipcsei Imre: Malomasszonykert, Csatárkert, Borosgyáni kert

 

Salamon Zoltán: Jégvermi-kert, Rosszerdő, Szécheny-kert, Krisztina-kert