A A A
Intézményi étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató

Étkezés igényléséhez étkezésigénylő nyomtatványt kell kitölteni.

Kedvezményes étkezés igényléséhez csatolni kell a megfelelő igazolásokat is.

 

50%-os étkezési kedvezmény jár az 1997.évi XXXI.tv. 21/B.§.(2) bekezdése szerint annak a tanulónak, aki

a) tartósan beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás szükséges)

b) három- vagy többgyermekes családban él (MÁK igazolás és nagykorú testvér esetén iskolai hallgatói jogviszony igazolás szükséges)           

           

Ingyenes étkezés jár az 1997. évi XXXI.tv. 21/B.§.(1) bekezdése szerint annak a tanulónak, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat másolata szükséges)

b) nevelésbe vették (a nevelésbe vételről igazolás szükséges)

 

Étkezés lemondására a tárgynapot megelőző nap reggel 9.00 óráig van lehetőség a 411-011/2152-es melléken vagy a 06-20/400-2307-es telefonszámon!

Diétás étkezés igényléséhez szakorvosi javaslat szükséges és külön igénylőt is ki kell tölteni, melyre személyesen van lehetőség Polgármesteri Hivatal 30-as irodájában.

Az étkezési díj megfizetése utólagosan történik, vagyis a tárgyhót követően postai úton kapják meg az étkezési díjról a számlát, a hozzá tartozó csekkel együtt. (Utalással is fizethető. Ebben az esetben a közlemény rovatba írják be a számla sorszámát és a gyerek nevét.)

Étkezési mód változtatásához vagy az étkezés végleges lemondásához új igénylőt kell kitölteni és telefonon is jelezni az ügyintéző felé

Az adatokban történő változást haladéktalanul jelezni kell az ügyintéző felé: pl. lakcím- vagy névváltozás, kedvezményre való jogosultságban történt változás esetén.

Az iskolából való kiiratkozás esetén az étkezés végleges lemondásáról írásban nyilatkozni kell!

Étkezésigénylő leadásának helye: Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.), Gazdasági Osztály, Kovácsné Gulyás Anikó ügyintéző (30-as számú iroda) vagy a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola titkársága

Illetékességi terület: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanulói