A A A
Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletek működési engedélyének kiadása

Hatáskör címzettje

Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság, kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Ardeleán Péter ügyintéző (29-es iroda)

Illetékességi terület

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, a vásárlók könyvének a használatba vétel előtti hitelesítése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak kivételével - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti önkormányzat jegyzője,
 • a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője illetékes eljárni.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

az eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő

 • kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén 15 nap
 • üzletek működési engedélyének kiadása esetén 21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 • A kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál, és a bejelentést követően a tevékenység megkezdhető.
 • A jogszabály meghatározza azokat a termékköröket, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. Ebben az esetben a tevékenység nem kezdhető meg a működési engedély kiadásáig. A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A bejelentés adataiban történő változás, működési engedély módosítása:

a kereskedő köteles

 • az adatokban történő változást haladéktalanul,
 • a nyitvatartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül,

a kereskedelmi hatóságunknak bejelenteni.

 • Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A kérelem mellékletei

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzlet működési engedélyezési eljárásához szükséges dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (eredetben)
 • vásárlók könyve