A A A
Mezőőri járulék

Békés Város közigazgatási területéhez tartozó a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt (külterület, zártkert) minősítésű termőföldek után mezőőri járulékfizetési kötelezettség áll fenn.

A járulék fizetésére az a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos köteles, akinek a használatában, tulajdonában áll a termőföld a járulékfizetési év január 1. napján.

A járulékot a termőföld (zártkert) nagysága alapján kell megfizetni.

2016. január 1. napjától mentes a járulékfizetési kötelezettség alól az, akinek a zártkerten ingatalan található, melyet életvitelszerűen lakik, és kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.

A járulék fizetésére kötelezett a kötelezettséget érintő változást a bekövetkezéstől számított 15 napon belül köteles bejelenteni.

A járulékot két egyenlő részletben kell megfizetni, március 15-ig, és szeptember 15-ig.