A A A
Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj mértéke a talajterhelési díj 1200,- Ft/m3 egységdíj, valamint a Békés város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 határozza meg, mely 1800,- Ft/m3.

Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 53/2015 (XII. 07.) önkormányzati rendelet alapján mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól a természetes személy, akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy akinek az ingatlanán a közszolgáltató által közölt vízfogyasztása átlagosan a havi 2 m3–t nem haladja meg.

Ügyintézés menete:

A rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan az Alföldvíz Zrt adatot szolgáltat a talajterhelési díj alapjáról minden év február 15. napjáig. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania, a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján, tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Ügyintézési határidő:

Általános ügyintézési határidő 30 nap

Ügyintézés díja:

A bevallás benyújtása, önellenőzés benyújtása díj és illetékmentes.

Fizetési határidő és számlaszám:

A kibocsátó a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság 11998707-04606811-10000551 számú, talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számlájára kell megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.