A A A

Településeinkért – Humán szolgáltatások fejlesztése

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Településeinkért – Humán szolgáltatások fejlesztése

Konzorcium által elnyert támogatás összege: 
486.523.576 FORINT

Támogatás intenzitása: 100%

Békés Város Önkormányzata által elnyert támogatás összege:
104.694.273 FORINT

Projekt megvalósítás időszaka:

2018.02.01. - 2021.01.31

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00097 

A projektről

A projekt fő célja:

A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése a konzorciumban résztvevő településeken.

 

Konzorcium-vezető:

Mezőberény Város Önkormányzata;
Mezőberényi oldal 

 

Konzorciumi partnerek:

Békés Város Önkormányzata,
Kamut Község Önkormányzata,
Kondoros Város Önkormányzata,
Köröstarcsa Község Önkormányzata,
Murony Község Önkormányzata

 

Részcélok:

  • növekedjen a humán közszolgáltatások kapacitása a fejlesztendő térségben,
  • gyarapodjon az ellátást biztosító szakemberek tudása, létszáma a szakemberek továbbképzésekövetkeztében,
  • növekedjen a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak munkaerőpiaci foglalkoztatotti aránya az őket segítő képzések, egyéni fejlesztések és mentorálás által,
  • javuljon a helyi közösségek társadalmi aktivitása a közösségfejlesztő tevékenységek eredményeként,
  • javuljon a térség lakosságmegtartó ereje az itt élők számára nyújtott fejlesztő programok segítségével,
  • erősödjön a kultúrák közötti párbeszéd.

A pályázati program keretében megvalósuló fejlesztések közvetlenül a hat település összesen 38919 fős lakosságának nyújtanak magasabb színvonalú szolgáltatásokat, azonban ezek a fejlesztések túlmutatnak a kistérség határain, mivel Békés, Mezőberény, valamint Kondoros és térségeik távolabbi települések lakosainak is minőségi turisztikai, kulturális és szolgáltatási központot jelentenek.

 

Közvetlen célcsoport:

A fejlesztés hatásterületén

  • humán szolgáltatást nyújtó szakemberek, azon intézmények, amelyek ezeket a szolgáltatásokat nyújtják.
  • élő hátrányos csoportok tagjai, különös tekintettel a munkaerőpiaci szempontból aktív korú lakosság.
  • tevékenykedő formális és informális csoportok és tagjaik.
  • élő gyermek- és ifjúsági korosztály tagjai, különösen az ún. NEET fiatalok csoportja.

Kapcsolat

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Telefon: +36-66-411-011
Fax: +36-66-411-230
E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu