A A A
Helyi jövedéki adó 2015

Adóköteles:

a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 63. § (2) bekezdés 11. pontja alapján a magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A Jöt. 63. § (2) bekezdés 12. pontja alapján magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Adó mértéke:

(Jöt. 64. § (6) bekezdés) A párlat évi adója 1.000 Ft  melyet a magánfőző fizet meg.

Bejelentési kötelezettség:

A desztillálóberendezés tulajdonszerzését az azt követő 15 napon belül kell bejelenteni a 35/2008 (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete szerinti – bejelentés a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről – nyomtatványon a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A Jöt. 67/A§ (3) bekezdése alapján a magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Bevallási, és adófizetési kötelezettség:

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig (azaz 2016. január 15. napjáig) együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az évente előállítható párlatmennyiség (50 liter) túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Felhasználás:

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Elévülés:

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.