A A A

Külterületi közutak fejlesztése - Bélmegyeri út, Rosszerdei út felújítása

Külterületi közutak fejlesztése 2021- Bélmegyeri út, Rosszerdei út felújítása

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

A támogatás összege: 255.625.676,- FORINT

Támogatás mértéke: 95% vissza nem térítendő támogatás.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.05.20.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30.

A PROJEKTRŐL

Projekt célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tétele, megteremtése, a térség gazdaságának fellendítése.

A beruházás két külterületi önkormányzati út felújítását foglalja magában a Bélmegyeri utat és a Rosszerdei utat. Mindkét út mezőgazdasági szempontból jelentős út. A Bélmegyeri út azon kívül, hogy mezőgazdasági útnak épült, településeket összekötő út. A Rosszerdei út mellett külterületi zártkertek illetve mezőgazdasági, gazdasági területek találhatóak. Az felújítással tervezett útszakasz végén tehenészeti telep van. A megnövekedett mezőgazdasági teher miatt az út állaga nagy mértékben megromlott. A Bélmegyeri út településközi út, ezért a települések közötti munkába járást könnyíti meg a fejlesztés. A felújítással érintett útszakasz gazdasági szereplői számára a szállítmányozás könnyebbé válik, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának nehézségei megszűnnek. A Rosszerdei út felújításával a külterületen élők számára elérhetőbbé válnak az alapszolgáltatások, valamint a gazdasági szereplők szállítmányozása, telephelyük megközelítése, földjeikre való eljutásuk válik könnyebbé.

A fejlesztés műszaki tartalma:

A projekt keretében a Bélmegyeri bekötőút 1500 m hosszban kerül felújításra. A burkolat jelenleg elöregedett, helyenként leromlott. A munka magában foglalja az utak aszfalt burkolatkiegyenlítését, aszfalt kopóréteg építését, padkarendezést. 1926 m2 lokális pályaszerkezet csere történik meg. Az alsó makadám szerkezet visszaépítésre kerül a pályaszerkezet cserék helyén az alábbiak szerint: min. 4,0 cm AC 11 kötő (kiegyenlítőként építve), 25 cm zúzottkő dolomit, Z 22/150, 25 cm CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics.

A tervezett pályaszerkezet: min. 6,0 cm vtg AC-11 jelű aszfalt kopóréteg, változó vastagságú AC-11 kiegyenlítés. (átlagosan 6 cm), meglévő út.

A projekt keretében a Rosszerdei bekötőút, 1396 m hosszban kerül felújításra. A burkolat elöregedett, helyenként kátyús. A munka magában foglalja az utak aszfalt burkolat kiegyenlítését, aszfalt kopóréteg építését, padkarendezést. A tervezett pályaszerkezet: min. 6,0 cm vtg AC-11 jelű aszfalt kopóréteg, változó vastagságú AC-11 kiegyenlítés. (átlagosan 6 cm), meglévő út.

GALÉRIA

Megtekintés

KAPCSOLAT

Békés Város Önkormányzata 
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Kálmán Tibor polgármester
Telefon: +36-66-411-011
Fax: +36-66-411-230
E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu