A A A

„Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt

Hamarosan újabb térfigyelő kamerák kerülnek elhelyezésre Békés városában

A „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme pályázati kiíráson önkormányzatunk 2020/TMOP/0167 Támogatói Okirat Számon 5.350.000 Ft támogatást nyert el.

 

A projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2021.04.01. – 2021.05.31.

 

A pályázati cél: illegális hulladék lerakás megelőzésének érdekében bármely ingatlantulajdonos - köztulajdonban álló ingatlanok esetében annak vagyonkezelője, kezelője, használója - ingatlanvédelmi rendszerek kialakítása céljából.
A védendő terület nagysága beavatkozási területenként mintegy 314 m2, összesen 1256 m2.
Zártkerti településrészek hulladékszállítási közszolgáltatását úgy tudja megoldani az önkormányzat, hogy szilárd burkolatú közútról megközelíthető helyeken zárt hulladékszállító edényeket helyez ki.
Mivel ez a rendszer nem házhoz menő, ezért ezeken a helyeken megjelentek az illegális hulladéklerakások, melyek ellen térfigyelő kamerarendszerrel kívánunk védekezni.
A kihelyezendő kamerák már meglévő rendszerhez kapcsolódnak, melynek NAIH-90660/2015 adatkezelési nyilvántartási száma van.
A beavatkozással kiszűrhetőek lesznek az illegális szemetelést végzők, így eljárás kezdeményezhető velük szemben.
A környezet tiszta, ápolt marad, a zártkertben élők hulladékkezelési problémái megoldódnak.
A védendő területek Békés Malomasszonykert, Gőzmalom sor, Csallóközi utca, Dánfok.
A versenyeztetési eljárás során kerül sor a kamerarendszer kiépítőjének kiválasztására.
Ezzel együtt az illetékes áramszolgáltatónál megrendelésre kerül a fogyasztási hely mérők telepítése.
A kivitelezés befejezésével a meglévő térfigyelő rendszerbe lesznek integrálva.

A projektről bővebb információt a www.bekesvaros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Békés Város Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.

 

Telefon: +36-66-411-011

 

E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu

Hashtags: #tisztitsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium