A A A

Békés Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Békés Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Békés Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 8.956424 Ft

Támogatás mértéke (%): 100

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt által átvizsgálásra és összehangolásra kerültek a különböző informatikai szakrendszerek, szolgáltatási folyamatok, így az ügyfélkezelés és a funkcionális feladatok szervezése és ellátása az átalakult kapacitásoknak megfelelően úgyszintén átalakult.

Az ASP rendszer elemeihez azaz a szakrendszerekhez, keretrendszerhez, támogató rendszerekhez az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően csatlakozott és jelenleg is biztosítja a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációknak megfelelő adatszolgáltatást.

Az önkormányzat a projekt során felülvizsgálta a csatlakozás által érintett szabályzatokat.

A projekt keretében sor került az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípus, az iparűzési adó-bevallás feltételeinek kialakítására.

Az egyes szakrendszerek tekintetében (iratkezelő/gazdálkodási/önkormányzati adó/ingatlanvagyon-kataszter/ hagyatéki leltár rendszerek) megfelelő minőségű adatállomány alapján a migráció/adatbetöltés sikeresen megvalósult.

A tesztelési, élesítési tevékenység lebonyolítása eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri csatlakozás és adatátadási folyamat jött létre.

Az önkormányzat belső erőforrás felhasználásával gondoskodott a projektmenedzsment biztosításáról.

A projekt végrehajtása során teljesítette az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokat illetve a nyilvánosság ellátásra vonatkozó feladatokat.

A projekt megvalósításával egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer került kiépítésre az önkormányzatok feladatellátásának érdekében, csökkent az önkormányzati informatikai üzemeltetés költsége. A rendszer bevezetése hozzájárult az e-közigazgatási szolgáltatások nyújtásához az önkormányzatok számára.

A projekt keretében PC állomások, monitorok, kártyaolvasók kerültek beszerzésre.

A projekt befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818”

Az ASP-hez csatlakozott Önkormányzatok számára elkészültek a rövid, egyperces animációs
kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be
a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online
alternatíváját.

 

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ


Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As


Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU  


Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE


Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY


Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
 Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU


A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg