A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2023. június 27.
Békés Város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán partnerségi vélemények kérése
A tervezési terület határvonala, amelyen belül a változtatással érintett terület megtalálható: a 0109/21 hrsz-ú út, a 0111 hrsz-ú út, a 0114 hrsz-ú út és a 0105 hrsz-ú út által határolt terület Célterület: 0109/30 hrsz-ú terület vonatkozásában, homokbánya megvalósítása érdekében

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozatában döntött, hogy módosítani kívánja a Békés Város Szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) rendeletét oly módon, hogy az adott területen a homokbánya kialakítható legyen.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2023. (I. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Békés, külterület 0109/30 hrsz-ú területet.

 

Az általános mezőgazdasági területből és az út melletti véderdősávból beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználás lesz, ami a szabályozási tervben K-11 övezeti jelölést kap, ami homokbánya. Mivel a tervezési területen más módosítást nem tervezünk, ezért a terület többi részére a jelenlegi állapotnál leírtak maradnak érvényben. Ebből a tervezési területet keletről határoló útról leírtak lényegesek, hiszen a közlekedési terület jelenlegi paraméterei mellett lehet biztosítani a szállítást a bányából, azonosan a most működő bányáéval.

 

Kérjük, észrevételeiket a hirdetmény közzétételétől számítva 8 napon belül papír alapon a Polgármesternek címezve, Békés Város Önkormányzatának címére (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a  varoshaza@bekesvaros.hu  e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §- a alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

 

A módosítási javaslatokat mellékletként itt találja: