A A A

Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása

Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása

Kedvezményezett: BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás összege: 120,00 millió forint

A projekt kezdete: 2022.10.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt célja Békés településen az önkormányzat tulajdonában álló Teleky utcai Tagóvoda fejlesztése. A fejlesztéssel érintett Tag Óvoda 5630 Békés, Teleky u. 28. szám alatt található.

A támogatást igénylő szervezet Békés Város Önkormányzata, mely a fejlesztés tárgyát képező Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Teleky utcai Tagóvodájának tulajdonosa, fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás.

A projektben a meglévő férőhelyek fejlesztésével javul az óvodai feladat-ellátás szakmai és infrastrukturális színvonala, várhatóan hosszútávon is fenntartható lesz az intézmény jelenlegi 97%-os kapacitás kihasználtsága a demográfiai mutatók tükrében.

A gyermekek mozgásigényeinek kielégítését és fejlesztését a mindennapos testnevelés, a kötelező testnevelési foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek szolgálják. Békés Város területén az óvodák kapacitása és területi elhelyezkedése optimális, azonban a működést szolgáló infrastruktúra fejlesztése szükséges. Jelenleg a hat tagóvoda közül egy rendelkezik tornateremmel, tornaszobával pedig három. Jelen projekt keretében infrastrukturális fejlesztésre és eszközbeszerzésre is pályázik az Önkormányzat.

Az infrastrukturális fejlesztés keretén belül tornaszoba és egyéb fejlesztő, ehhez kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek létesítését, eszközbeszerzésként a tornaszobához szükséges eszközök beszerzését tervezzük. A tervezett épület tornaszobája sportpadló burkolatot kap, a vizes helyiségek gres lap burkolatot, a logopédia és egyéni fejlesztő szobában laminált parketta burkolat kerül lefektetésre. Olyan óvodai feltételrendszer kialakítása a cél, ahol a nevelés és gondozás a gyermek személyiségfejlődése, társadalmi beilleszkedése, sikeres élethosszig tartó tanulása és későbbi foglalkoztathatósága szempontjából alapvető jelentőségű.

A projekt célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő óvodai szolgáltatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A projekt megvalósításával erősíteni kívánjuk a nők munkaerő-piaci részvételének növelését azáltal, hogy a gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon biztosítjuk. 

KAPCSOLAT

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Kálmán Tibor polgármester
Telefon: +36-66-411-011
Fax: +36-66-411-230
E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu