A A A

Igazgatási Osztály

Igazgatási Osztály feladat- és hatásköre

 1. Általános igazgatás

  1. anyakönyvvezetői feladatok ellátása, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok intézése,
  2. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
  3. hagyatéki ügyek intézése,
  4. gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben leltár felvétele,
  5. személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos jegyzői feladatok,
  6. hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadása,
  7. feladatai körében a hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, ellenőr­zésekben való részvétel,
  8. a 2012. április hó 15-ig elkövetett szabálysértéssel kapcsolatos ügyek intézése,
  9. talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés,
  10. termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése,
  11. hirdetmények kifüggesztése.
 2. Ipari- és kereskedelmi igazgatás

  1. kereskedelmi célú szálláshely-engedélyezési, nyilvántartási feladatok ellátása,
  2. nem kereskedelmi célú szálláshelyek nyilvántartásának kezelése,
  3. üzletek működésével kapcsolatos hatósági ügyek ellátása,
  4. telepengedélyezés, bejelentés köteles ipari tevékenységek folytatásával kapcsolatos hatósági nyilvántartási feladatok,
  5. zenés, táncos rendezvényre vonatkozó engedélyek kiadása, nyilvántartásba vétel,
  6. eltérő nyitva-tartás iránti engedélyek kiadása,
  7. statisztikai adatszolgáltatás.
 3. Iktatás

  1. iktatás, irattározás, selejtezés feladatainak intézése,
  2. postázás, kézbesítés
 4. Gyermekvédelmi- és szociális hatósági ügyek intézése

  1. életkezdési támogatás,
  2. önkormányzati ápolási díj,
  3. önkormányzati gyógyszerköltség támogatás,
  4. önkormányzati lakásfenntartási támogatás,
  5. önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás,
  6. önkormányzati segély,
  7. köztemetés,
  8. kommunális adó támogatás,
  9. szociálpolitikai támogatásokhoz igazolások kiadása,
  10. védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok.
 5. Gyámhatósági ügyek intézése

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
  2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
  3. gyámhivatali, bírósági felkérésre környezettanulmány készítése.
 6. Közfoglalkoztatás, közérdekű munka

  1. a közfoglalkoztatás adminisztrációja, létszámszükségletének biztosítása,
  2. támogatási kérelmek igénylése és elszámolása,
  3. napi létszámalakulás vezetése,
  4. a közfoglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos változások rögzítése a KIRA rendszerben,
  5. kapcsolattartás a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával,
  6. kapcsolattartás az Önkormányzat Intézményeivel a közfoglalkoztatási létszám meghatározása ügyében,
  7. közérdekű munka koordinálása