A A A

Polgármester irányítása alá tartozó munkatársak

A közvetlen polgármesteri irányítás alatt álló és a polgármester munkáját közvetlenül segítő köztisztviselők feladata és hatásköre

 1. Önkormányzati tanácsadó

  1. a polgármester programjának szervezése, koordinálása,
  2. a polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása,
  3.  kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel,
  4. protokoll feladatok ellátása,
  5. a polgármesteri pénzügyi keret - belső szabályzatnak megfelelő - kezelése, naprakész nyilvántartása, adatszolgáltatás,
  6. szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel,
  7. városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése,
  8. a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján,
  9. szoros kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal,
  10. a testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése,
 2. PR és marketing referens

  1. az önkormányzat kommunikációs feladata, sajtótevékenység ellátása,
  2.  kapcsolattartás a médiákkal (sajtó, televízió, rádió),
  3. lapszemlék, sajtó összefoglalók készítése,
  4.  közreműködik a polgármester és az alpolgármesterek nyilvános fellépéseinek, sajtószerepléseinek megszervezésében, előkészítésében,
  5.  sajtótájékoztatókat szervez,
  6.  sajtófigyelést végez,
  7.  tájékoztatja a helyi médiumokat a közérdeklődésre számot tartó eseményekről,
  8.  a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján,
  9.  kapcsolatot épít ki és tart fenn szakmai szervezetekkel és városi civil szervezetekkel, vállalkozásokkal,
  10.  biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,
  11.  folyamatosan információt gyűjt a városmarketing tevékenység ellátásához, az információkat rendszerezi és igény szerint tájékoztatást nyújt a városvezetés felkérésére a lakosság, a vállalkozók, intézmények és az egyéb szereplők részére,
  12.  szoros kapcsolatot alakít ki a polgármesteri hivatal és az önkormányzat más intézményeivel, gazdasági társaságaival,
  13.  közreműködés ünnepek, rendezvények szervezésében,
  14.  önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  15.  a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok koordinálása, az éves testvérvárosi programterv és a végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése.
 3. Főépítészi feladatok

  1.  területfejlesztési, városépítési-, rendezési stratégiai programok, tervek kidolgozása, képviselő-testület elé terjesztése,
  2.  rendezési tervek készíttetése, azok módosításáról, karbantartásáról való gondoskodás, az azokkal össze­függő nyilvántartás naprakész vezetése,
  3.  szakmailag véleményezi az önkormányzati és külső beruházásokat az előkészítés szakaszában,
  4. a műemlékvédelem helyi értékeinek képviselete,
  5.  az épített és természeti környezet védelme, a helyi értékvédelem elősegítése,
  6.  egyedi építéshatósági engedélyezési eljárásokban szakvélemény készítése,
  7.  egyedi közterület-használati eljárásokban szakvélemény készítése,
  8.  egyéb hatósági egyeztetési feladatok,
  9.  vagyonhasznosítási, városfejlesztési ügyekben szakvélemény készítése,
  10.  városfejlesztéssel foglalkozó, vagy azt érintő civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
  11.  közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában,
  12.  településképi véleményezési eljárás jogszabályi feltételei megteremtésének előkészítése, végrehajtásban való részvétel,
  13.  közterületek elnevezésével, emléktáblák elhelyezésével, emlékművek, illetve szobrok állításával kapcsolatos felvetések kidolgozása, előterjesztések előkészítése,
  14.  a helyi építészeti értékek nyilvántartásba vétele.

Főállású külsős alpolgármester irányítása alá tartozó feladatok

 1. közreműködés a helyi sportkoncepció elkészítésében, az abban foglaltak megvalósításában, a végrehajtás nyomon követése,
 2. az oktatási, nevelési intézmények testnevelési és sport tevékenysége szervezésének segítése, az iskolai diáksport versenyrendszer működtetése, értékelése,
 3. a szabadidős sportrendszer koordinálása, működtetése,
 4. az úszásoktatás és a gyógytestnevelés felügyelete,
 5. sportszervezetek és civil szervezetek támogatására vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése, elszámoltatás, a döntéshozók tájékoztatása a támogatások elszámolásáról,
 6. az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása,
 7. közreműködés az önkormányzat ifjúsági feladatainak intézményi és hatósági szintű ellátásában,
 8. az ágazati koncepció előkészítése, a végrehajtásukban való közreműködés, az abban foglaltak teljesülésének nyomon követése,
 9. közreműködés a bűnmegelőzési koncepció elkészítésében, karbantartásában, az abból adódó feladatok koordinálása,
 10. drog-prevenciós feladatok és a kábítószer ellenes fórum titkári teendőinek ellátása.