A A A

A Polgármester és az Alpolgármester irányítása alá tartozó feladatok és munkatársak

A közvetlen polgármesteri irányítás alatt álló és a polgármester munkáját közvetlenül segítő köztisztviselők feladata és hatásköre

 1. Önkormányzati tanácsadó

  1. a polgármester programjának szervezése, koordinálása,
  2. a polgármester tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása,
  3.  kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel,
  4. protokoll feladatok ellátása,
  5. a polgármesteri pénzügyi keret - belső szabályzatnak megfelelő - kezelése, naprakész nyilvántartása, adatszolgáltatás,
  6. szakterületének megfelelő pályázatok figyelése, véleményezése, javaslattétel,
  7. városstratégiai kérdésekben a polgármesteri döntés előkészítésének segítése,
  8. a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján,
  9. szoros kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal,
  10. a testületi ülések közötti eseményekről szóló tájékoztató elkészítése,
 2. PR és marketing referens

  1. az önkormányzat kommunikációs feladata, sajtótevékenység ellátása,
  2.  kapcsolattartás a médiákkal (sajtó, televízió, rádió),
  3. lapszemlék, sajtó összefoglalók készítése,
  4.  közreműködik a polgármester és az alpolgármesterek nyilvános fellépéseinek, sajtószerepléseinek megszervezésében, előkészítésében,
  5.  sajtótájékoztatókat szervez,
  6.  sajtófigyelést végez,
  7.  tájékoztatja a helyi médiumokat a közérdeklődésre számot tartó eseményekről,
  8.  a munkájához kapcsolódó képviselő-testületi anyagok előkészítése a polgármester megbízása alapján,
  9.  kapcsolatot épít ki és tart fenn szakmai szervezetekkel és városi civil szervezetekkel, vállalkozásokkal,
  10.  biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,
  11.  folyamatosan információt gyűjt a városmarketing tevékenység ellátásához, az információkat rendszerezi és igény szerint tájékoztatást nyújt a városvezetés felkérésére a lakosság, a vállalkozók, intézmények és az egyéb szereplők részére,
  12.  szoros kapcsolatot alakít ki a polgármesteri hivatal és az önkormányzat más intézményeivel, gazdasági társaságaival,
  13.  közreműködés ünnepek, rendezvények szervezésében,
  14.  önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása,
  15.  a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok koordinálása, az éves testvérvárosi programterv és a végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése.
 3. Főépítészi feladatok

  1.  területfejlesztési, városépítési-, rendezési stratégiai programok, tervek kidolgozása, képviselő-testület elé terjesztése,
  2.  rendezési tervek készíttetése, azok módosításáról, karbantartásáról való gondoskodás, az azokkal össze­függő nyilvántartás naprakész vezetése,
  3.  szakmailag véleményezi az önkormányzati és külső beruházásokat az előkészítés szakaszában,
  4. a műemlékvédelem helyi értékeinek képviselete,
  5.  az épített és természeti környezet védelme, a helyi értékvédelem elősegítése,
  6.  egyedi építéshatósági engedélyezési eljárásokban szakvélemény készítése,
  7.  egyedi közterület-használati eljárásokban szakvélemény készítése,
  8.  egyéb hatósági egyeztetési feladatok,
  9.  vagyonhasznosítási, városfejlesztési ügyekben szakvélemény készítése,
  10.  városfejlesztéssel foglalkozó, vagy azt érintő civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
  11.  közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában,
  12.  településképi véleményezési eljárás jogszabályi feltételei megteremtésének előkészítése, végrehajtásban való részvétel,
  13.  közterületek elnevezésével, emléktáblák elhelyezésével, emlékművek, illetve szobrok állításával kapcsolatos felvetések kidolgozása, előterjesztések előkészítése,
  14.  a helyi építészeti értékek nyilvántartásba vétele.

társadalmi megbízatású alpolgármester irányítása alá tartozó feladatok

 1. Békés város fejlesztéseinek és beruházásainak felügyelete, új fejlesztési lehetőségek, pályázati források felkutatása.
 2. Békés Város Önkormányzata által fenntartott intézmények működésének felügyelete, az intézményvezetőkkel való napi kapcsolattartás.
 3. A város kulturális intézményeinek felügyelete, a városi nagyrendezvények koordinálása.
 4. A közterületek karbantartásának felügyelete, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel és a Békési Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel való folyamatos kapcsolattartás.
 5. Testvérvárosi településekkel (Magyarittabé – Vajdaság, Gyergyószentmiklós – Románia, Hegyközkovácsi – Románia, Myszków – Lengyelország) való kapcsolattartás, közös programok szervezése.
 6. A kormány által meghirdetett fásítási elképzeléssel összhangban a Békés városban elindított Babafa Program (minden újszülött tiszteletére egy facsemetét ültetnek) koordinálása, emellett az egyéb faültetési és városzöldítési feladatok felügyelete a városi főkertésszel együttműködve.
 7. Civilszervezetekkel való kapcsolattartás, civil fórumok megtartása.       
 8. Helyi vállalkozásokkal, helyi termelőkkel való kapcsolattartás, piaci lehetőségek bővítése.
 9. Közreműködik a helyi sportkoncepció elkészítésében, az abban foglaltak megvalósításában, a végrehajtás nyomon követésében.
 10. Békés város hosszú távú fejlődéséhez partnerek, esetleges befektetők felkutatása.