A A A

Pénzügyi Osztály

 1. Adóügyi feladatok

  1. helyi és a gépjármű adó megállapításával, kivetésével, a befizetések fogadásával, beszedésével, felderítésével és nyilvántartásával, a túlfizetések visszautalásával kapcsolatos ügyintézés,
  2. részletfizetés, adómérséklés engedélyezése,
  3. méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárás,
  4. az adózással kapcsolatos bizonyítványok és igazolások (adó- és értékbizonyítvány, vagyoni igazolás, adóigazolás), költségmentességi hatósági bizonyítvány kiadása, információszolgáltatás,
  5. adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, nyilvántartása, utalása,
  6. végrehajtási, behajtási cselekmények foganatosítása,
  7. adóellenőrzések lefolytatása
 2. Költségvetési és beszámolási feladatok

  1. Az önkormányzati költségvetés tervezetének, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése,
  2. a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok intézése (az önkormányzati költségvetési rendelet alapján),
  3. a hitelfelvétellel, banki szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása,
  4. a negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves adatszolgáltatás teljesítése az állam-háztartás igényeinek megfelelően,
  5. a költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok módosítására irányuló javaslatok elkészítése, döntés után annak dokumentálása,
  6. a bankszámlán ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről történő gondoskodás a polgármesterrel történt egyeztetést követően,
  7. a fizetőképesség megtartásáról való gondoskodás,
  8. a házipénztárral kapcsolatos teendők ellátása,
  9. a gazdálkodással, a tulajdonnal és a bizonylati renddel kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az intézményekkel,
  10. az operatív gazdálkodási feladatok szervezése és végrehajtása,
  11. a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (elszámolások, statisztikai jelentések),
  12. a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása,
  13. az értékpapírok, hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartása,
  14. a beszámoló valódiságát biztosító és igazoló nyilvántartások vezetése,
  15. intézmények pénzügyi-gazdasági felügyelete,
  16. a költségvetés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
  17. az önállóan működő intézmények, a kistérségi társulás és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása, külön megállapodásban szabályozott módon,
  18. a polgármesteri hivatal és az önkormányzat leltározásával összefüggő feladatok ellátása, pénzügyi kiértékelés,
  19. kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése,
  20. analitikus vagyonnyilvántartás vezetése,
  21. bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok határidőn belüli továbbítása a MÁK felé,
  22. járulékfizetés alapjának igazolása,
  23. az osztály feladatköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése.
 3. Nemzetiségi önkormányzatok, Társulások pénzügyi felügyelete.

 4. Saját feladatkörben indított pályázatok pénzügyi lebonyolítása, elszámolása.