A A A

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Dokumentumok, állományok
Keresés állományokban:
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
PB_meghivo_20191126.pdf
PB_meghivo_20191217.pdf
PB_meghivo_20200128.pdf
PVB_meghivo_20200225.pdf
PVB_Ny_1_Az_onkormanyzat_uj_lakasrendelete_koncepciojanak_megtargyalasa.pdf
PVB_Ny_2_Forgalmi_rend_valtoztatassal_kapcsolatos_keres.pdf
Penzugyi_Bizottsag_meghivo_20200324.pdf
PB_meghivo_20200623.pdf
PVB_meghivo_20200728.pdf
PVB_meghivo_20200901.pdf
PVB_Ny_1_A_BKSZ_Kft_tajekoztatoja_az_elvegzett_munkakrol.pdf
PVB_Ny_2_Tajekoztato_a_Bekes_varosban_hulladekgazdalkodassal_foglalkozo_szervezetek_tevekenyseger_l.pdf
PVB_Ny_3_Az_Inkubatorhaz_dijainak_felulvizsgalata.pdf
PVB_meghivo_20200928.pdf
PVB_Ny_1_A_BKSZ_Kft_tajekozatoja_az_elvegzett_munkakrol.pdf
PVB_meghivo_20201027.pdf
PVB_Ny_1_A_BKSZ_Kft_tajekoztatoja_az_elvegzett_munkarol.pdf
PVB_Ny_2_Tajekoztato_Bekes_varos_palyazatainak_aktualis_helyzeter_l.pdf
PVB_Ny_3_Az_Inkubatorhaz_dijainak_felulvizsgalata.pdf
PVB_meghivo_20210623.pdf
PVB_Ny1_A_BKSZ_Kft._tajekoztatoja_az_elvegzett_munkakrol.pdf
PVB_Ny2_Tajekoztato_a_beadott_palyazatok_alakulasarol.pdf
PVB_meghivo_20210810.pdf
PVB_Ny1_A_Bekesi_Varosfejlesztesi_es_Szolgaltato_Kft_tajekoztatoja_az_elvegzett_munkakrol.pdf
PVB_Ny2_Tajekoztato_Bekes_Varos_Onkormanyzata_palyazatainak_alakulasarol.pdf
Meghivo_20210916_soron_kivuli.pdf
PVB_meghivo_20210928.pdf
PVB_Ny_1_A_Bekesi_Varosfejlesztesi_es_Szolgaltato_Kft_tajekoztatoja_az_elvegzett_munkakrol.pdf
PVB_Ny_2_Tajekoztato_az_onkormanyzat_palyazatainak_alkakulasarol.pdf
PVB_Ny_3_Forgalmi_rend_valtozasa.pdf
00_Meghivo202110261300.Pdf
01_ABekesiVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.Pdf
02_TajekoztatoBekesVarosOnkormanyzataPalyazatainakAlakulasarol.Pdf
03_ForgalmiRendValtozasa.Pdf
00_Meghivo202111231300.Pdf
01_ABekesiVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekozatojaAzElvegzettMunkakrol.Pdf
02_TajekoztatoBekesVarosOnkormanyzataPalyazatainakAlakulasarol.Pdf
03_ForgalmiRendValtozasa.Pdf
PVB_meghivo_20211130_soron_kivuli.pdf
00_Meghivo202112141300.Pdf
01_ABekesiVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.Pdf
02_TajekoztatoBekesVarosOnkormanyzataPalyazatainakAlakulasarol.Pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._01._12._soron_kivuli.pdf
PVB_meghivo_20220112_soron_kivuli.pdf
00_Meghivo202201251300.Pdf
01_ABekesiVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.Pdf
02_TajekoztatoBekesVarosOnkormanyzataPalyazatainakAlakulasarol.Pdf
03_AGatUtcaForgalmiRendjevelKapcsolatosLakossagiKezdemenyezes.Pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._01._25..pdf
00_Meghivo202202221300.Pdf
01_ABekesiVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.Pdf
02_TajekoztatoBekesVarosOnkormanyzataPalyazatainakAlakulasarol.Pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._02._22..pdf
000_20220322MeghivoAPenzugyiEsVarosfejlesztesiBizo.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._03._22..pdf
000_20220426MeghivoAPenzugyiEsVarosfejlesztesiBizo.pdf
001_AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoKftTajekoztat.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._04._26..pdf
000_20220524MeghivoAPenzugyiEsVarosfejlesztesiBizo.pdf
001_ABVSZKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.pdf
002_TajekoztatoAzOnkPalyazatainakAlakulasarol.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._05._24._nyilvanos.pdf
000_20220628MeghivoAPenzugyiEsVarosfejlesztesiBizo.pdf
001_ABVSZKftTajekoztatojaAzElvegzettMunkakrol.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
003_AzOnkiTulajdonuGazdasagiTarsasagokCegesIratai.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._06._28..pdf
Ny_1_Kulteruleti_helyi_kozutak_fejlesztesehez_tobbletforras_biztositasa.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._08._02._sk.pdf
PVB_meghivo_20220802_soron_kivuli.pdf
PVB_jegyz_konyv_nyilvanos_-_2022._08._18._soron_kivuli.pdf
PVB_meghivo_-_2022._08._18_.pdf
000_20220830PeNZuGYIESVaROSFEJLESZTeSIBIZOTTSaGMEG.pdf
001_1ABeKeSIVaROSFEJLESZTeSIESSZOLGaLTAToNONPROFIT.pdf
002_2TaJeKOZTAToBeKeSVaROSONKORMaNYZATAPaLYaZATAIN.pdf
000_Meghivo.pdf
001_1AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKft.pdf
002_2TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasar.pdf
000_Meghivo.pdf
001_AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKftT.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
003_AHangyasiDuloForgalmiRendjevelKapcsolatosKer.pdf
000_Meghivo.pdf
001_1AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKft.pdf
002_2TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasar.pdf
003_3HangyasiDuloForgalmiRend.pdf
004_4UgyrendiLakasugyiEsKozrendvedelmiBizForgalmiR.pdf
005_5TajekoztatoB_VarosOnkaEsIntezmenyeiKoltsegvet.pdf
000_Meghivo.pdf
000_Meghivo.pdf
001_AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKftT.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
000_Meghivo20230221.pdf
001_AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKftT.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
000_Meghivo.pdf
001_AB_iVarosfejlesztesiEsSzolgaltatoNonprofitKftT.pdf
002_TajekoztatoB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasaro.pdf
PB_meghivo.pdf
000_20230425PenzugyiBizMeghivoSoronKivuli.pdf
PB_meghivo.pdf
000_Meghivo.pdf
001_B_iVarosfejlesztesiSzolgaltatoNonprofitKftTaje.pdf
002_TajekB_VarosOnkaPalyazatainakAlakulasarol.pdf